De Taskforce verkleint de keten en helpt ondernemers hun groei te realiseren

De Taskforce Korte Keten ondersteunt en versterkt de regionale dynamiek van korte voedselketens door kennis te delen, ontwikkeling te faciliteren en het momentum van korte ketens zo goed mogelijk te benutten. 

Logistiek

Programmalijnen

De Taskforce biedt de programmalijnen Logistiek, Data en Multi-channel voor korte ketenondernemers. Deze programma's zijn nu actief, en worden van augustus 2019 tot begin 2020 uitgevoerd. U kunt zich aanmelden voor opvolgende programma's in 2020.


Multichannel-benadering

Data

Activiteiten in het land


Voedsel Anders 2020: Doe je mee?

Staat van de Kringlooplandbouw

Directies LNV en EZK bezoeken Taskforce ...

Utrecht Food Freedom: Publicatie van het ...De Taskforce wordt mede mogelijk gemaakt door:

© 2019 Taskforce Korte Keten